Published News

Chia sẻ thuê phòng cho kỳ du lịch tại Khu nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc!

https://jaredsfnm485.page.tl/Kh%E1ch-s%26%237841%3Bn-FLC-V%26%23297%3Bnh-Ph%FAc-ch%26%237845%3Bt-l%26%23432%3B%26%237907%3Bng-ngh%26%237881%3B-d%26%23432%3B%26%237905%3Bng-5-sao-qu%26%237889%3Bc-t%26%237871%3B-l%E0-%26%23273%3B%E2y-ar-.htm

Mình và gia đình mình vừa có một chuyến picnic chủ nhật ở Khu nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc. Không sai như mọi người đánh giá, đến đây cả nhóm bỗng thấy như mỗi lần về thăm quê, bởi cản giác yên bình của một làng quê