Bạn biết gì về tranh in trên vải ? Các loại Tranh vải treo tường ở thị trường Sài gòn

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio/user/viewPublicProfile/242806

- Tranh chủ đề danh lam thắng cảnh: + Tranh hà nội cổ Mùa thu luôn buồn, ở đâu cũng thế, kể tới mùa thu người ta kể tới nỗi buồn, kể về sự chia ly. Nhưng dường như không đúng ở Hà Nội, vì lúc đề cập đến Hà