0
เมื่อพวกเขาออกมาจากเครื่องสแกนเนอร์แล้วคุณจะสามารถแทนที่ได้อย่างเร็วแล้วก็เตรียมพร้อมจัดการกับมัน สำรวจเพื่อมองว่าสายการบินของคุณมีเครดิตเที่ยวบินในอนาคตสำหรับค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่ลดน้อยลงหรือเปล่า บางสายการบินจะให้เครดิตแก่คุณสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปแม้พวกเขาบันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารที่ต่ำกว่าสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน

Comments