0
هشدار سفیر ایران به متقاضیان اخذ اقامت دائم در گرجستان از طریق خرید ملک

ویزای شینگن سند صادر‌شده توسط مقامات به طرف ذی‌نفع برای بازدید یا سفر به یک منطقه در محدوده‌ی شینگن است. 3 إقرار برنامج تأهيل المؤسسات

Comments